Home   Headings   Archive   About us   Our monuments   A message 100 years later   My nationaality is Armenian   Armenian Genocide-101
Рус  |  Հայ  |  Eng  |  Fr  
 
   Official  
   Cultural Palette   
   Vernatun  
   Lobby   
   Cultural Heritage  
   Photogallery  
   Poster  
     
 
 
The book <<Origins: Discovery>> struggles
for the Armenian Genocide recognition

     <<Origins: Discovery>> is an exceptional, rare book. Its author Len Wicks is a citizen of New Zealand and Australia. Len works in air traffic management in the Asia/Pacific Office of the International Civil Aviation Organization (ICAO), a United Nations specialized agency. He is married and has three children. He is interested in geography and history, he has travelled all around the world (he has been in more than 100 countries), and in Georgia he met his future wife Armine. He also goes in for sports (in New Zealand rugby is very favorite, a long time he was also a netball team coach), pays great attention to children’s education /http://www.ody-see.com/.
     Len Wicks in his book creates a world where real and hard alternative stories are closely interwoven. As if, it is a mosaic of different cultures and traditions united with disastrous for humanity World Wars. In the book there are a lot of references to YouTube which represents the culture, dances and music of different countries. The novel includes in it almost the whole planet but the pivotal country is Armenia with its nature, culture, history full of tragic events. After visiting Armenia, where he saw beautiful mountains, Noravank Church, amazing Areni cave with its ancient history, he had a longing hunger for writing about them. He was inspired with the idea of telling the world about the history and culture of Armenia and the Armenian Genocide. Two years he committed to paper stills, notions which merely appeared on his mind and he absolutely did not know from where they were coming.
     Len hopes people reading this book will be compassionate towards our tragedy as well as learn more about different countries and will start to be about each other more benevolently, irrespective of the nationality and religion, and events of the past.
     Armenia captivates Len. He spends his days talking about Armenia and he admits he is half Armenian.
     The specifity of the book is that it is written by not an Armenian but a foreigner who, before meeting his Armenian wife, knew almost nothing about the Armenian Genocide. And knowing about it he felt himself very bad and he felt ashamed that in his countries (New Zealand and Austalia) the Armenian Genocide has not been recognized.
     We must say though his wife was the origin of his inspiration but she never tried to have an influence on her husband for having only Armenian point of view on the problem. Len Wicks has done an extensive research works on Armenian Genocide (including the opinion of Turkey, and now he knows it is a false propaganda). He revealed the truth, devoted his life to Armenia and to represent this great injustice to the world. Len does his best for recognizing by the Governments of New Zealand and Australia the Armenian Genocide. /http://www.mediamax.am/am/news/society/13155/.
     At the very beginning the novel was written as a movie trilogy. And if each Armenian tells about it especially among the gifted Armenians in West show business, it is quite possible the dream will become reality and the world will see on the screen Armenia and its history. It can help to develop tourism and stimulate businessmen (especially, Armenians living in foreign countries), enlarge foreign investments in Armenia. This is the main goal of Len Wicks. By the way, <<Origins: Discovery>> is only the first book. The second one <<Origins: Odyssey of Humanity>>, as a matter of fact, will go back towards ancient times and it will show the real horror of genocide.
     More detail information about the book can be found in the website /http://originsdiscovery.com/. The book in English can be read online in electronic and book variants as well as the Armenian translation which is in the website for free downloading as a gift to the Armenian people. The information about the book you can see in Facebook /https://www.facebook.com/originsdiscovery/ (by the way, this facebook page has already 12000 ''like'') or in Twitter /@OriginsD/.

                                                                        Armine  Hakopyan
                                                                        /Thailand, Bangkok/

 
13 2015
 
 
Search archives
:
Yerevan
Moscow
Paris
Los-Angeles
2017 March
Mon Tue Wed Thu Fri Sut Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Հայտարարություն

    «Կամար» /www.kamartert.am/ էլեկտրոնային քառալեզու /հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն/ թերթը թողարկվում է 2009 թվականից: Թերթն անդրադառնում է մշակույթի, ինչպես նաև հասարակական հնչեղություն ունեցող թեմաներին, լուսաբանում է ժողովրդական արվեստը, բանահյուսությունը, հայ ժողովրդի ավանդույթները, սովորույթները, ծեսերը, տոնակատարությունները, անդրադարձ է հային ու հայկականին: Կայքի նկատմամբ հետաքրքրություն ցուցաբերած երկրների աշխարհագրությունը բավականին խոսուն է /թվով 133 երկիր/:
    ՀՀ մշակույթի նախարարության վարած մշակութային քաղաքականության գերազանց լուսաբանման համար թերթն արժանացել է ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվոգրի, ինչպես նաև  Ոսկե մեդալի:
    Թերթի շարունակականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ են հովանավորներ, ինչպես նաև՝ գովազդատուներ:  Ցանկության դեպքում ձեր գործնեության գովազդը մեր միջոցով հասանելի կլինի աշխարհի 133 երկրում:
    Սպասում ենք ձեր առաջարկներին:
    Հեռ. 043-07-03-07Հայոց ցեղասպանություն - 100Ազգությունս՝ հայ

    
    


Ձեր առաջարկներն ու դիտողությունները
 կարող եք ուղարկել  kamartert@mail.ru
Էլեկտրոնային հասցեով;

 

 
Home | Headings | Archive | Site map | About us | Our monuments | A message 100 years later | My nationaality is Armenian | Armenian Genocide-101
Address
Created By   Shahumyan Media
2009, All rights reserved